Uzależnienie od gier komputerowych
i internetu. Koduje się to jako „zaburzenie nawyków i popędów, nieokreślone” – F63,9.

Z puntu widzenia terapii schematu wiąże się przede wszystkim z trybami „impulsywnego dziecka” (trudność w kontrolowaniu swojego zachowania), oraz „wewnętrznego ukoiciela” (radzenie sobie z emocjami za pomocą aktywności, po których mamy później poczucie winy).

Terapia polega na wzmacnianiu trybu „zdrowego dorosłego”, który musi być na tyle silny, aby przejąć kontrolę nad nieadaptacyjnymi trybami radzenia sobie.

Jak w każdym uzależnieniu, nie chodzi tu o samo pozbycie się objawu. Zazwyczaj ma on swoją przyczynę w realnej rzeczywistości. Po odkryciu źródła uzależnienia i usunięciu jej, można dodatkowo zastąpić nieadaptacyjne czynności bardziej przydatnymi. Nie żyjemy w próżni – jeśli pozbędziemy się uzależnienia, musimy je czymś zastąpić – np. jakąś pasją – inaczej może wracać.

Continue reading