Terapia schematów jest przeznaczona do leczenia osób z zaburzeniami osobowości, lub osób z „przewlekłymi” zaburzeniami np. długo trwającą depresją. Opiera się na zmianie nieadaptacyjnych sposobów radzenia sobie z problemami z dzieciństwa. Należy do „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnych.

Schematy powstają wskutek niezaspokojenia pięciu podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka:

1. bezpiecznego przywiązania do innych,

2. autonomii, kompetencji i poczucia tożsamości,

3. wolności wyrażania potrzeb i emocji,

4. spontaniczności,

5. realistycznych granic i samokontroli.

Continue reading