czym się różni psychoterapeuta od psychologa i psychiatry

psycholog Gdynia

W związku z licznymi wątpliwościami klientów postanowiłem spróbować wyjaśnić różnice pomiędzy specjalistami zajmującymi się zdrowiem psychicznym.

Psycholog – ukończył studia psychologiczne
i uzyskał tytuł magistra psychologii. Studia takie najczęściej trwają 5 lat. Na studiach wybiera się ścieżki specjalizacyjne, np. kliniczną, pracy
i organizacji, sądową.

Psychoterapeuta – ukończył studia psychologiczne lub medyczne (dawniej także pedagogiczne, lub inne humanistyczne), oraz jedną lub kilka szkół psychoterapeutycznych. Obecnie szkoła psychoterapeutyczna, po której można uzyskać certyfikat psychoterapeuty, trwa minimum 4 lata. Obowiązkowe jest przedstawienie przykładów własnej terapii i poddawanie się superwizji (wskazówki ze strony bardziej wykwalifikowanych i doświadczonych psychoterapeutów jak ulepszyć własną praktykę). Psychoterapeuta poddaje się także własnej psychoterapii lub „pracy własnej” – czyli np. kursom uważności, rozwoju osobistego. Psychoterapeuta, jeśli nie jest jednocześnie lekarzem, nie może wypisywać leków.

Certyfikowany psychoterapeuta – psychoterapeuta, który dodatkowo spełnił warunki formalne, zdał egzamin i otrzymał certyfkikat psychoterapeuty wydany przez uprawnione do tego towarzystwo psychoterapeutyczne bądź psychiatryczne. Jest on między innymi zobowiązany do spełniania standardów etycznych danego towarzystwa.

Psycholog kliniczny – ukończył pięcioletnie podyplomowe studia w zakresie psychologii klinicznej i odbył staż kliniczny w dziedzinach psychiatrii, pediatrii, neurologii oraz chorób somatycznych.

Specjalista terapii uzależnień – osoba, która ukończyła odpowiednie szkolenia i uzyskała Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień – po pozytywnie zdanym egzaminie na zasadach określonych przez §4 i §5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13 lipca w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień.

Psychiatra – ukończył studia medyczne i specjalizację w zakresie psychiatrii. Psychiatra jako jedyny z wymienionych w tym artykule jest uprawniony i kompetentny do wypisywania leków.