jak i gdzie zgłaszać przemoc?

zgłaszanie przemocyWażne jest przede wszystkim to, żebyś :

 1. wysłuchał osoby, która doznaje przemocy,
 2. uwierzył w to, co mówi
 3. zapewnił ją o tym, że ma prawo szukać pomocy
 4. zawiadomił osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych, czyli:

Ośrodek Pomocy Społecznej – znajduje się w każdej gminie – http://www.mpips.gov.pl

Centrum Praw Kobiet

http://www.cpk.org.pl/27,specjalistyczny-osrodek-wsparcia.html

Policja – wystarczy wykręcić 997 lub 112

Nie masz obowiązku podawania swoich danych – dyżurny musi przyjąć nawet anonimowe zgłoszenie.

Prokuratura

Centrala telefoniczna:

tel. (58) 321-20-00

Adres poczty elektronicznej:

prokuratura@gdansk.po.gov.pl

Adres internetowy:

gdansk.po.gov.pl

Jeśli istnieje obawa, że sprawca będzie się na tobie mścił – możesz powołując się na artykuł 184 § 1 kodeksu karnego  poprosić prokuratora o utajnienie danych osobowych.

Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku:

Gdańsk – Nowy Port
Plac Księdza Prałata Gustkowicza 13
Telefon: (58) 511 01 21, 511 01 22
e-mail: centrum@cik.sos.pl

INFOLINIA CIK: 0 801 011 843

Niebieska Linia:

22 668-70-00

poradnia@niebieskalinia.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tu uzyskasz informacje o tym jak znaleźć miejsce, które pomaga ofiarom przemocy
w rodzinie na danym terenie i w jaki sposób zawiadomić o tej sytuacji.

Krzywdzone dziecko może szukać wsparcia poprzez

bezpłatną infolinię Telefonu Zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111.

Obdukcja lekarska:

Obdukcja lekarska, to zaświadczenie ze specjalistycznego badania lekarskiego, w którym lekarz opisuje stwierdzone obrażenia ciała, a często podaje też prawdopodobną przyczynę tychże obrażeń. Podstawowym celem obdukcji lekarskiej jest potwierdzenie doznanych przez pokrzywdzonego obrażeń oraz prawna ocena czasu naruszania czynności narządów ciała. Wydawana jest najczęściej na piśmie.

Obecnie każde zaświadczenie od lekarza z podaniem przyczyny powstania urazu jest traktowane jako materiał dowodowy w sądzie, jednak sąd może uznać, iż badanie musi zostać potwierdzone przez biegłego.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie

http://www.sow.powiat-gdanski.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 773 20 85
e-mail: pcpr@powiat-gdanski.pl

www: http://pokrzywdzeni.gov.pl

www: http://zatrzymajprzemoc.pl/


Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Biskupa Dominika 25
81-402 Gdynia

tel. 58 622 22 22

www: http://www.oik.razem.org

Oferta pomocy adresowana jest do wszystkich mieszkańców Gdyni znajdujących się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu (próby samobójcze, klęski żywiołowe, przemoc), w obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów (nadużycie seksualne, uzależnienie) lub sytuacjach trudnych psychologicznie (np. strata bliskiej osoby, przebyty rozwód, problemy w porozumiewaniu się z innymi, bezrobocie).

 • Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne (w postaci spotkań indywidualnych)
 • Porady prawnika (tylko dla klientów OIK)
 • Terapia krótkoterminowa (do 12 spotkań)
 • Spotkania grupowe
 • Otwarta grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy
 • Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla nieśmiałych.

Spotkania indywidualne są z reguły umawiane telefonicznie i odbywają się

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 2000 w siedzibie Ośrodka.

Klienci Ośrodka mają zagwarantowaną pełną dyskrecję, a oferowana pomoc jest bezpłatna.


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zespole Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”

ul. Wejherowska 65
81-049 Gdynia

tel. 58 664 33 66 wew. 14
fax. 58 664 33 66 wew. 18

e-mail: sow@zps.net.pl
www: http://www.zps.net.pl

kontakt: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

W skład Zespołu Placówek Specjalistycznych wchodzą:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

SOW realizuje założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Proponuje:

 • konsultacje psychologiczne dla osób doświadczających przemocy przemocy
 • hostel dla osób doświadczających przemocy, stanowiący całodobową opiekę, której celem jest interwencyjne i nieodpłatne odizolowanie osób krzywdzonych od sprawcy przez okres do 3 miesięcy (mieści sie w budynku Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3 w Gdyni)
 • program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy(konsultacje, sesje indywidualne i grupowe odbywają się w budynku MOPS w Gdyni, ul. Grabowo 2)
 • terapia indywidualna dla dzieci doświadczających przemocy
 • terapia indywidualna dla dorosłych osób doświadczających przemocy
 • terapia systemowa dla rodzin, w których występuje przemoc
 • program profilaktyczno – edukacyjny „Szkoła dla Rodziców” – warsztaty edukacyjne dla rodziców/opiekunów pragnących poszerzyć swoje kompetencje wychowawcze
 • konsultacja z prawnikiem dla osób doświadczających przemocy
 • Błękitny pokój – pokój w którym może w bezpieczny sposób zostać przesłuchane dziecko – ofiara przemocy. Czynny codziennie od godziny 8.00 do 12.00

Ognisko Wychowawcze

Więcej…

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego

Więcej…

Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny dla Dzieci i Rodzin z FAS

Więcej…

Warsztaty Aktywności Twórczej

Więcej…


Centrum Interwencji Kryzysowej PCK

Pl. Ks. Gustkowicza 13
80-543 Gdańsk – Nowy Port

tel. 58 511 01 21, 58 511 01 22

e-mail: centrum@cik.sos.pl

www: http://www.cik.sos.pl

Do CIK można kierować osoby, które:

 • Doznają przemocy i potrzebują pomocy w planowaniu strategii działania lub zaopatrzenia w różne formy wsparcia, pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej;
 • Doświadczyły przestępstw przeciw życiu, zdrowiu i potrzebują wsparcia psychologicznego, porad, także prawnych, w szczególności pomocy w uzyskaniu kompensaty;
 • Są w stanie ostrego stanu kryzysu emocjonalnego spowodowanego, na przykład: śmiercią osoby bliskiej i przeżywaniem żałoby lub utraty, doznanym gwałtem, nagłym załamaniem planów życiowych, gwałtownymi zmianami, itp.
 • Są w sytuacji ostrego lub przewlekłego kryzysu rodzinnego;
 • W szczególności polecamy pomoc osobom borykającym się z myślami samobójczymi;
 • Są osobami stosującymi przemoc i szukają pomocy w dokonywaniu zmian (ograniczaniu przemocy).

Do CIK mogą także zwracać się instytucję, które:

 • Znajdują się w kryzysie instytucjonalnym, spowodowanym nagłymi zdarzeniami, konfliktami, które dezorganizują działania, itp. (w szczególności placówki Miasta Gdańska, takie jak szkoły, ośrodki pomocy społecznej, in.);
 • Potrzebują pomocy w zorganizowaniu działania i moderowaniu pracy zespołów kryzysowych;

lub poszczególni pracownicy tych instytucji, którzy oczekują konsultacji lub superwizji związanej z krytycznymi zdarzeniami w pracy zawodowej.

Rozwinięciem działania CIK są dodatkowe projekty:

 • Poradnia Psychologicznego Wspierania Rodziny;
 • Poradnia Zdrowia Psychoseksualnego;
 • Punkt Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim;
 • Adresowane do dzieci;
 • Adresowane do osób współuzależnionych i inne.

Stowarzyszenie Współpraca Kobiet Neww-Polska

Gdańsk
ul. Miszewskiego 17 p.100

tel. 58 344 97 50, 58 344 38 53

e-mail: neww@neww.org.pl
www: http://www.neww.org.pl

Stowarzyszenie NEWW – Polska do wielu lat łączy porady prawne i psychologiczne, co pozwala na pomoc z różnych obszarów kompetencji. Prawniczka udziela porad dotyczących spraw karnych o znęcanie się nad rodziną, spraw alimentacyjnych czy rozwodowych, a psycholożka daje wsparcie kobietom, które zdecydowały się iść do sądu. Udzielanie jedynie pomocy prawnej, bez wsparcia psychologicznego bardzo często powoduje, iż osoba krzywdzona nie jest w stanie udźwignąć ciężaru spraw sądowych i wycofuje się z nich. Natomiast pomoc prawnika i psychologa równocześnie pozwala na przetrwanie najtrudniejszych chwil, kiedy trzeba zawalczyć o swoje prawa w sądzie.

Porady prawne odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy, a porady psychologiczne w czwartki od godz. 16.00 do 20.00.

 


Stowarzyszenie Samopomocy „Krąg”

ul. Olszyńska 41
Gdańsk

tel / fax. 58 301 92 62

 


Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

ul. Racławicka 17
80-406 Gdańsk-Wrzeszcz
tel./fax 58 347 89 30
email: sekretariat@raclawicka.gda.pl

www: http://www.raclawicka.gda.pl

Oferta Ośrodka

Wszelka pomoc udzielana w ośrodku jest całkowicie bezpłatna.
Godziny przyjęć pacjentów:
Poniedziałek – piątek 7.00 – 20.00

Obowiązuje rejestracja telefoniczna.

Konsultacje

Konsultacje psychologiczne są pierwszym krokiem do uzyskania pomocy w Ośrodku. Spotkanie konsultacyjne – jedno lub kilka – służą jasnemu określeniu zgłaszanego problemu i umieszczeniu go w jak najszerszym kontekście. Podczas konsultacji pracownik gromadzi wszelkie informacje, mogące pomóc w jak najlepszym dopasowaniu oferty Ośrodka do oczekiwań zgłaszającej się osoby i do wymagań danej sytuacji. Konsultacje kończą się ustaleniem konkretnych, dalszych działań, mających na celu zajęcie się zgłaszanymi trudnościami.
Adresaci: Na konsultacje zapraszamy osoby dorosłe zamieszkałe w Gdańsku, które doświadczają trudności związanych z problemem alkoholowym w rodzinie lub ryzykiem rozwoju uzależnienia Jeśli problem dotyczy dziecka lub niepełnoletniej młodzieży, na konsultację najpierw zgłasza się rodzic lub opiekun prawny.

Diagnoza

Ośrodek oferuje szczegółową, profesjonalną diagnozę psychologiczną dla dzieci z rodzin alkoholowych. Procedura diagnostyczna (przeprowadzana w toku jednego lub kilku spotkań) pozwala określić naturę zaburzeń doświadczanych przez dzieci, ocenić ich stan emocjonalny, dokonać kompleksowej oceny psychologicznej sytuacji dziecka. Podczas diagnozy uwzględnia się zewnętrzne warunki życia dziecka, aktualny etap jego rozwoju psychicznego, oraz indywidualne cechy psychologiczne. Diagnoza służy szerszemu zrozumieniu objawów przejawianych przez dziecko i prowadzi do podjęcia decyzji odnośnie najbardziej adekwatnych form dalszej pomocy.

Adresaci: Diagnozujemy dzieci i młodzież pochodzące z rodzin doświadczających problemów alkoholowych lub z rodzin z ryzykiem rozwoju uzależnienia, zameldowanych na terenie Gdańska. Zgłoszenia dziecka do diagnozy dokonuje jego rodzic lub opiekun prawny. Spotkanie konsultacyjne z rodzicem lub opiekunem prawnym poprzedza kontakt z dzieckiem.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest specjalistyczną metodą pomocy psychologicznej, mającą na celu wspieranie osoby w jej psychologicznym rozwoju oraz polepszenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii poprzedzone jest wcześniejszymi konsultacjami (dwoma lub więcej). Spotkania odbywają się regularnie, raz lub więcej razy w tygodniu, w ustalonych z psychoterapeutą godzinach. Czas trwania psychoterapii (długoterminowa, krótkoterminowa) ustalany jest w trakcie konsultacji. Psychoterapia indywidualna jest metodą pracy umożliwiającą pomoc zarówno dzieciom, jak i młodzieży czy osobom dorosłym.

Adresaci: Dzieci i młodzież pochodząca z rodzin doświadczających problemów alkoholowych lub z rodzin z ryzykiem rozwoju uzależnienia, zameldowanych na terenie Gdańska oraz ich rodzice. W przypadku dziecka lub niepełnoletniej młodzieży wymagany jest kontakt z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna jest specjalistyczną formą terapii, wskazaną w sytuacji, gdy zaburzenia dziecka lub młodego człowieka są zakorzenione w systemie rodzinnym. Terapia rodzinna pozwala na zmianę całego systemu, prowadząc w efekcie do ustania objawów. Ta forma pomocy pozwala także dziecku korzystać z zasobów i wsparcia nie tylko terapeuty, lecz także rodziny. Najczęściej prowadzona jest przez dwóch psychoterapeutów. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii rodzinnej poprzedzone jest wcześniejszymi konsultacjami, spotkania odbywają się regularnie, w ustalonej częstotliwości i czasie trwania.

Adresaci: Rodziny z problemami alkoholowymi lub ryzykiem rozwoju uzależnienia, zameldowane na terenie Gdańska.

Konsultacja z lekarzem

W sytuacji kiedy w rozwiązaniu zgłaszanych przez Pacjentów Ośrodka trudności pomocne może okazać się wsparcie farmakologiczne, wówczas proponujemy kontakt z lekarzem psychiatrą. Połączenie psychoterapii z leczniem farmakologicznym często okazuje się bardzo skuteczną metodą radzenia sobie z silnymi stanami depresyjnymi bądź lękowymi.

Szkoła dla Rodziców

Zapisy telefoniczne pod numerem
58 347-89-30

Poradnictwo i pomoc socjalna

Ośrodek oferuje osobom z rodzin z problemem alkoholowym oraz ryzykiem rozwoju uzależnienia, z terenu Gdańska także pomoc w formie socjalno – prawnego poradnictwa specjalistycznego. Zatrudniony w Ośrodku pracownik socjalny udziela pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.