jak przebiega psychoterapia

Pierwsza sesja jest zazwyczaj informacyjna, to znaczy klient mówi więcej niż terapeuta. Ustalamy, co chcemy osiągnąć w terapii. 

Kolejne sesje są już bardziej „terapeutyczne” – stosujemy konkretne techniki, staramy się zmienić myślenie, emocje i zachowania. Często zachęcam też do biblioterapii (blog terapeutyczny o książkach poznawczo behaworalnych).

W zależności od nasilenia problemu można się spotkać raz (konsultacja), lub spotykać nawet ponad rok (np. w terapii osób z zaburzeniami osobowości).

Terapia poznawczo-behawioralna jest oparta na wiedzy naukowej, dlatego z sesji na sesję mierzymy poprawę stanu klienta za pomocą testów psychologicznych lub skal. Posługuję się jedynie metodami, które mają statystycznie udowodnioną skuteczność w leczeniu danego zaburzenia.

Wszystkie sesje są objęte tajemnicą zawodową. Pewnym wyjątkiem są superwizje – zawsze na początku pytam klienta, czy zgadza się, żebym konsultował jego problem z psychiatrami lub innymi psychoterapeutami, bez ujawniania jego danych osobowych. Superwizorzy również są objęci tajemnicą zawodową.

gabinet-psychologiczny-Gdynia