terapia schematów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia schematów jest przeznaczona do leczenia osób z zaburzeniami osobowości, lub osób z „przewlekłymi” zaburzeniami np. długo trwającą depresją. Opiera się na zmianie nieadaptacyjnych sposobów radzenia sobie z problemami z dzieciństwa. Należy do „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnych.

Schematy powstają wskutek niezaspokojenia pięciu podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka:

1. bezpiecznego przywiązania do innych,

2. autonomii, kompetencji i poczucia tożsamości,

3. wolności wyrażania potrzeb i emocji,

4. spontaniczności,

5. realistycznych granic i samokontroli.

Wyróżniamy 18 schematów:

 1. opuszczenie/niestabilność więzi
 2. nieufność/skrzywdzenie
 3. deprywację emocjonalną
 4. wadliwość/wstyd
 5. izolację społeczną/wyobcowanie
 6. zależność/niekompetencja
 7. podatność na zranienie lub zachorowanie
 8. uwikłanie emocjonalne
 9. porażkę
 10. roszczeniowość, wielkościowość
 11. niedostateczną kontrolę, samodyscyplinę
 12. podporządkowanie się
 13. samopoświęcenie
 14. poszukiwania samoakceptacji i uznania
 15. negatywizm/pesymizm
 16. zahamowanie emocjonalne
 17. nadmierne wymagania/nadmierny krytycyzm
 18. bezwzględną surowość

Tryby – stany emocjonalne:

http://www.cogitoterapia.pl/terapia-schematu/tryby-schematow

W języku polskim ukazało się już kilka książek na temat terapii schematów:

TERAPIA SCHEMATÓW W ZABURZENIU OSOBOWOŚCI TYPU BORDERLINE, Hannie van Genderen, GWP, 2015

GRUPOWA TERAPIA SCHEMATÓW W LECZENIU BORDERLINE, Ida A. Shaw GWP, 2015

Rozbroić narcyza. Jak radzić sobie z osobą zapatrzoną w siebie, Behary Wendy, GWP, 2013

Terapia schematów, Janet Klosko, Weishaar Marjorie, Jeffrey Young, GWP, 2013,

Program zmiany sposobu życia, Jeffrey Young, Instytut Psychologii Zdrowia, 2012,

Psychoterapia skoncentrowana na schematach, Jeffrey Young, Eshkol Rafaeli, David P. Bernstein, Zielone Drzewo – Instytut psychologii zdrowia, 2011.

Szkolenia w terapii schematów:

http://www.terapiaschematu.pl/

http://www.cogitoterapia.pl/terapia-schematu

psycholog Gdynia terapia schematów